Knihovna snů

Knihovna snů je vlastně něco jako Muzejní noc, jen knihovníci rádi v noci spí, tak pořádají program ve dne. Tématem letošního ročníku byl středověk. Akci jsme zahájili představením Robina Hoodová, pokračovali razítkovou soutěží pro děti pod názvem “Středověký sedmiboj” – sedm drobných úkolů a her pro děti, na jejichž konci je čekalo slavnostní pasování rytířem či princeznou.

Odpoledne program pokračoval blokem odborných přednášek pro veřejnost, jak jinak než o životě ve středověku. Přestávky mezi přednáškami jsme zpestřovali drobnými scénkami, které (celkem úspěšně) lákaly diváctvo od občerstvení zpět do sálu.

Autorem fotografií je pan Zdeněk Tichý a fotografie byly použity s jeho svolením.